Multimediální atlas hornin
Porfyrický mikrosyenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Porfyrický mikrosyenit

Hornina má porfyrickou strukturu a její složení odpovídá syenitu nebo alkalicko-živcovému syenitu. Vyrostlice tvoří převážně K-živec nebo plagioklas, místy se objeví ve vyrostlicích i tmavé minerály. Stejné minerály skládají základní hmotu. Tmavé součástky jsou reprezentovány běžně biotitem a amfibolem, někdy i pyroxenem. Starší označení horniny je syenitový porfyr.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.