Multimediální atlas hornin
Grafitová břidlice

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Grafitové břidlice

Příměs grafitu je běžná v řadě metamorfovaných hornin a tato skutečnost se může vyjádřit adjektivem u názvu horniny (např. grafitový fylit). Při metamorfóze sedimentárních hornin bohatých na organickou substanci mohou v různých metamorfních stupních vznikat horniny, ve kterých je grafit podstatným minerálem. Intenzita metamorfózy ovlivňuje krystalografické vlastnosti grafitu; v podmínkách nízkých metamorfních stupňů může být grafit amorfní, kryptokrystalický nebo strukturně neuspořádaný. Se stoupající intenzitou regionální nebo kontaktní metamorfózy roste stupeň jeho uspořádanosti a i velikost minerálních zrn.
Grafitové horniny (nejčastěji označované jako břidlice) mají šedočernou až černou barvu, plošně paralelní texturu a granolepidoblastickou nebo lepidoblastickou strukturu.

V ČR se grafitové horniny objevují v některých částech moldanubika, moravika nebo velkovrbenské skupině.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.