Multimediální atlas hornin
Limnokvarcit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Limnokvarcit

Limnokvarcity jsou sladkovodní sedimenty vzniklé vysrážením postvulkanických roztoků ve vodním prostředí. Jejich barva je obvykle světlá, textura celistvá nebo pórovitá, typický je lasturnatý lom. Jsou složeny z opálu a kryptokrystalického SiO2, často obsahují zbytky rostlin.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.