Multimediální atlas hornin
Vápenec

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Vápenec

Vápenec je neklastický zpevněný sediment tvořený kalcitem. Příměs klastických částic nepřesahuje 10 %. Při vyšším podílu klastického materiálu se pojmenování řídí poměrným zastoupením, např. u jílů:

V závislosti na složení karbonátů může vápenec přecházet např. do dolomitu:

Detailnější rozlišení vápenců se běžně provádí podle jejich struktury. Klasifikačních principů je celá řada, zde uvádíme zjednodušenou formu Folkovy klasifikace (1959, 1962). Vápence se dělí na tří rozsáhlé skupiny:

Pro pochopení je třeba definovat jednotlivé pojmy:

Vlastní názvy vápenců se tvoří kombinací jmen přítomných alochemů a sparitu nebo mikritu. Stručný návod na pojmenování může být následující:

Vápence je možné rozdělit i podle jejich vzniku. Z tohoto pohledu můžeme rozlišit:

Vápence vznikají v různých typech prostředí, mohou to být zejména hydrotermální prameny, jezera, bažiny, jeskyně, laguny, mělká moře nebo hlubší části mořského prostředí.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.