Multimediální atlas hornin
Kataklazit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Kataklazit

Většinou drobně zrnité horniny s všesměrnou texturou a různými typy deformačních struktur – nejčastěji kataklastická nebo maltovitá.
Tyto horniny vznikají křehkou deformací v podmínkách nízké teploty (do 300 °C) a vysokého orientovaného tlaku. V takovém prostředí dochází k drcení minerálů původní horniny a různému stupni jejich rekrystalizace. Charakter původní horniny se často zachovává a používá se pro bližší klasifikaci, např. kataklstická rula, katklastický granit.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.