Multimediální atlas hornin
Harzburgit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Harzburgit

pole harzburgitu

Jako harzburgity se označují peridotity bez klinopyrexenu. Hlavní složkou je olivín, který tvoří 40–90 % horniny, ostatními minerály jsou převážně ortopyroxen a ve vedlejším nebo akcesorickém množství najdeme ilmenit, amfibol, flogopit, granát nebo spinelidy.

Harzburgity jsou horniny charakteristické pro ofiolitové komplexy a jejich povrchové výskyty jsou zpravidla, podobně jako u dunitu, provázeny rozsáhlou serpentinizací olivínu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.