Multimediální atlas hornin
Bauxit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Bauxit

Jako bauxity se označují lateritické sedimenty, které byly transportovány a usazeny. Zastoupení hliníku je minimálně dvakrát vyšší než SiO2. Minerální složení je podobné jako u lateritů. Často bývají usazené v krasových depresích.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.