Multimediální atlas hornin
Andezit s foidy, bazalt s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Andezit s foidy, bazalt s foidy

QAPF diagram - pole andezitu a bazaltu s foidy

Horniny mají tmavě šedou až zelenošedou barvu, masivní nebo pórovitou texturu. Rozdíl mezi andezitem a bazaltem je diskutován výše. Obě horniny s foidy, častěji bazalt s foidy, je velmi podobný alkalickým bazaltům, které nefelín obsahují normativně. Pokud se zvýší podíl nefelínu v hornině nad 10 %, volně přechází do bazanitu.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.