Multimediální atlas hornin
Monzonit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Monzonit

QAPF diagram - pole monzonitu

Barva horniny je obvykle šedá, někdy s modravým nádechem. Textury jsou často masivní, všesměrně zrnité se zrnem střední velikosti, někdy bývají fluidální. Struktury zaznamenáme nejčastěji hypautomorfně zrnité nebo monzonitové, ve které jsou lištovité plagioklasy poikiliticky uzavírány v xenomorfních K-živcích.
Zastoupení K-živců a plagioklasů je v monzonitech vyvážené, alkalické živce zastoupené ortoklasem a mikroklinem tvoří 35–65 % z přítomných živců, stejně jako plagioklasy se složením andezín nebo labradorit. Křemen může být přítomen pouze do 5 %. V případě jeho absence mohou být zastoupeny foidy. Tmavé minerály tvoří 15–45 % (M = 15–45) z objemu horniny a jedná se nejčastěji o biotit, amfibol, diopsid, enstatit a vzácně olivín. Z akcesorických minerálů bývá přítomen titanit, magnetit, ilmenit, allanit, apatit nebo zirkon.

Monzonity jsou zpravidla součástí složitějších magmatických těles, u nás mezi monzonity spadají některé typy durbachytů.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.