Multimediální atlas hornin
Alkalicko-živcový trachyt

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Alkalicko-živcový trachyt

QAPF diagram - pole alkalicko-živcového trachytu

Vyrostlice v hornině tvoří sanidin, struktura je porfyrická s trachytickou základní hmotou.
Tyto horniny obsahují více jak 90 % alkalických živců – sanidinu. Jsou bez nebo obsahují do 5 % křemene. Při obsahu 5–20 % křemene se používá označení křemenný alkalicko-živcový trachyt. Z tmavých minerálů jsou přítomny alkalické pyroxeny, alkalické amfiboly nebo biotit.

Alkalicko-živcové trachty bývají součástí komplexů alkalických hornin. Ve starší literatuře se setkáme s označením keratofyr.

TAS diagram - pole alkalicko-živcového trachytu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.