Multimediální atlas hornin
Foidit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidit

QAPF diagram - pole foiditu

Zpravidla tmavé horniny s masivní, pórovitou nebo masivní texturou. Porfyrické struktury obsahují často sklovitou základní hmotu. Hlavním světlým minerálem jsou foidy, které reprezentují více než 60 % světlých součástí. Poměrné zastoupení živců může zpřesňovat název na tefritický nebo fonolitický foidit. Jméno horniny se odvozuje od převládajícího foidu, tj. leucitit nebo nefelinit. Na základě přítomnosti tmavých minerálů můžeme zpřesňovat název horniny adjektivem, např. olivinický nefelinit.

Mezi těmito horninami existuje řada speciálních variet, např. limburgit je hornina tvořená vyrostlicemi olivínu a klinopyroxenu ve sklovité základní hmotě.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.