Multimediální atlas hornin
Bazanit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Bazanit

QAPF diagram - pole bazanitu

Tmavě šedá hornina s masivní nebo pórovitou texturou. Struktura je téměř vždy porfyrická.
Převažujícími živci jsou plagioklasy zastoupené více jak 90 %, foidy jsou přítomny v množství 10–60 %. Podle přítomného foidu rozlišujeme bazanity nefelinové, analcimové nebo leucitové. Tmavé minerály tvoří obvykle více jak polovinu horninových součástek. Běžně jsou zastoupeny augit, aegirín, diopsid, amfibol a olivín (v množství nad 10 %). Vyrostlice běžně tvoří olivín a pyroxen, světlé minerály jsou často jen v základní hmotě. Z akcesorických minerálů je běžný ilmenit, magnetit nebo perovskit.

Vulkanická tělesa bazanitů jsou běžnou součástí komplexů alkalických hornin.

TAS diagram - pole bazanitu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.