Multimediální atlas hornin
Prachová břidlice

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Prachová břidlice

Jedná se o zpevněný aleuritový sediment stejného složení jako prachovec. Termínem prachové břidlice se označují horniny s výrazně laminární nebo tence vrstevnatou texturou. Jejich vznik je spjat se sedimentací v mořském prostředí a velmi často se tyto horniny střídají v sedimentárních komplexech s jílovými břidlicemi a drobami.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.