Multimediální atlas hornin
Foidolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidolit

QAPF diagram - pole foidolitu

Do této skupiny řadíme horniny u nichž je zastoupení foidů nad 60 % ze světlých součástek. Živce mohou být zastoupeny plagioklasy i K-živci a obsah tmavých minerálů je rovněž variabilní. Většina těchto hornin spadá do skupiny ultrabazických hornin.
Podle převažujícího foidu a množství tmavých minerálů se vyčleňují různé horninové typy. Ijolit je hornina bez živců, z foidů převažuje nefelín a obsah tmavých minerálů (pyroxen) kolísá v intervalu 30–70 %. Melteigit je podobná hornina, liší se pouze vyšším zastoupením tmavých minerálů. Jako urtit se označuje hornina s převažujícím nefelinem, podružným plagioklasem a nízkým zastoupením tmavých minerálů. S převažujícím leucitem a nízkým obsahem tmavých minerálů se setkáme v italitu.

Foidolity jsou vázány výhradně na masívy alkalických vyvřelých hornin nebo tvoří menší samostatná tělesa.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.