Multimediální atlas hornin
Porfyrický mikrotonalit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Porfyrický mikrotonalit

Hornina má porfyrickou strukturu s holokrystalickou základní hmotou. Její složení odpovídá tonalitu, vyrostlice tvoří převážně plagioklas, podružně biotit nebo amfibol. Starší označení horniny je křemenný dioritový porfyrit.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.