Multimediální atlas hornin
Olivinický klinopyroxenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Olivinický klinopyroxenit

pole olivinického klinopyroxenitu

Hornina odpovídající klinopyroxenitu s obsahem olivínu 10–40 %.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.