Multimediální atlas hornin
Sedimentární horniny

Definice sedimentárních hornin

Pod pojem sedimenty zahrnujeme všechny horniny, které vznikly destrukcí jakékoliv horniny a opětovným usazením částic, vysrážením z roztoků činností chemickou nebo biogenní a činností organismů. K jejich tvorbě dochází při povrchové teplotě a tlaku.

Horniny a jejich vlastnosti (obecná kapitola)

Obecně o sedimentárních horninách

Stavby sedimentárních hornin

Systematický přehled sedimentárních hornin

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist