Multimediální atlas hornin
Foidový trachyt, fonolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidový trachyt, fonolit

QAPF diagram - pole fonolitu

Barva horniny je nejčastěji světle šedá s masivní nebo mandlovcovitou texturou. Porfyrická struktura má trachytickou nebo nefelinitickou základní hmotu.
Obecné označení hornin je foidový trachyt, který obsahuje více jak 90 % alkalických živců (sanidin, anortoklas) a 10–60 % foidů. Pokud převládá nefelín, označujeme horninu jako nefelínový trachyt, synonymum fonolit. Leucitové trachyty nejsou tak časté. Tmavé minerály reprezentují alkalické pyroxeny, alkalické amfiboly, biotit nebo olivín. Z akcesorií mohou být přítomny titanit, apatit, zirkon nebo granát (melanit). Někdy jsou v hornině i primární zeolity – natrolit nebo analcim.
Fonolitové horniny mají často v krajině kupovitou nebo kuželovitou morfologii a vyskytují se spolu s dalšími alkalickými vulkanity. Starší označení horniny je znělec.

TAS diagram - pole fonolitu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.