Multimediální atlas hornin
Rohovec

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Rohovec

Diagenetický silicit, který tvoří hlízy, čočky nebo celé vrstvy v karbonátových sedimentech. Rohovce bývají celistvé, černé a skládají se z křemene nebo opálu a chalcedonu. Hornina vzniká zatlačováním karbonátů a často se zachovávají struktury původního sedimentu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.