Multimediální atlas hornin
Geyzirit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Geyzirit

Tímto termínem jsou označovány křemité sintry, které se srážejí v okolí horkých vulkanických pramenů a gejzírů. Hornina má pórovitou stavbu a bílou barvu.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.