Multimediální atlas hornin
Monzodiorit s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Monzodiorit s foidy

QAPF diagram - pole monzonitu s foidy

Hornina obsahuje 65–90 % plagioklasů ze všech živců a do 10 % foidů. V případě, že průměrná bazicita plagioklasů překročí hranici An50, je správné označení monzogabro s foidy.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.