Multimediální atlas hornin
Greisen

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Greisen

Velmi světlá, středně až hrubě zrnitá hornina s masivní nebo nehomogenní texturou a krystaloblastickou strukturou.
Původní horninou greisenů jsou granity. Ve vrcholových částech granitových plutonů dochází k metasomatickým přeměnám (autometasomatóza) v důsledku působení pneumatolyticko-hydrotermálních roztoků. Teplota těchto roztoků je obvykle kolem 400 °C a jsou velmi bohaté bórem, fluorem, lithiem, cínem nebo wolframem. Živce a slídy původní horniny jsou zcela sericitizovány, dochází k intenzivnímu prokřemenění a vznikají nové minerály, např. topas, kasiterit, wolframit, cinvaldit, fluorit nebo molybdenit.
V ČR najdeme greiseny především v krušnohorské oblasti.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.