Multimediální atlas hornin
Leptynit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Leptynit

Barva hornin je bílá, světle šedá nebo šedá. Textura je všesměrná nebo páskovaná, struktura typicky granoblastická nebo lepidoblastická.
Leptynity vznikají z kyselých magmatických nebo vulkanických hornin a jejich minerální složení tvoří křemen, K-živec a biotit. Jako vedlejší nebo akcesorické minerály mohou být zastoupeny plagioklasy, amfibol, granát, sillimanit nebo kyanit. Křemen bývá často diskovitý, uspořádaný ve směru foliace, pro K-živec je typický obsah pertitů.
Tyto horniny se velmi podobají granulitům jak složením, tak svojí stavbou. Jejich metamorfní přepracování odpovídá pouze amfibolitová facii a velmi často se vyskytují ve svorech nebo rulách, kde představují místa s lokálně vyšším stupněm metamorfózy nebo materiál s nižším obsahem vody.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.