Multimediální atlas hornin
Pikrit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Pikrit

Hornina černé barvy, někdy se zelenavým nádechem a masivní texturou. Struktura je porfyrická, vyrostlice tvoří olivín nebo pyroxen. Zastoupení tmavých minerálů je více jak 90 %. V základní hmotě najdeme vedle olivínu a augitu také amfibol, biotit a apatit. Pozice pikritů je komplikovaná, mohou vytvářet žilná tělesa, ale často mají spíše vulkanický charakter.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.