Multimediální atlas hornin
Smíšené pelity

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Smíšené pelity

V těchto horninách přistupuje k jílové složce významným způsobem obsah i jiných součástek. Mohou to být hrubší klasty, karbonátové složky, organické substance nebo vulkanický materiál.
Černé břidlice odpovídají jílovým břidlicím s vysokým podílem organické hmoty, vznikají většinou v hlubokomořském, silně redukčním prostředí. Často bývají obohaceny některými kovy, např. Fe, U, Mn nebo Se. Speciálním případem jsou kyzové břidlice, které se hojně využívaly jako zdroj síry. Mezi černé břidlice se řadí i graptolitové břidlice.

Měďnaté břidlice jsou sedimenty s vysokým obsahem organické substance nebohacené o sulfidy mědi. Předpokládá se, že Cu zrudnění, resp. přítomnost řady dalších kovů je spojena se sedimentačním procesem.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.