Multimediální atlas hornin
Ortopyroxenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Ortopyroxenit

pole ortopyroxenitu

Hornina obsahuje více jak 90 % ortopyroxenu. Většinou se její označení řídí převažujícím minerálem, např. enstatitit nebo bronzitit. Do 10 % může být přítomen klinopyroxen, olivín, nebo amfibol. Výskyt těchto hornin je spjat s ofiolitovými komplexy.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.