Multimediální atlas hornin
Dunit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Dunit

pole dunitu

Dunity jsou horniny tvořené z více jak 90 % olivínem aspadají do skupiny hornin obecně označovaných jako peridotity. Ve vedlejším množství může být přítomen pyroxen, amfibol, chromit, magnetit nebo pyrop. Tyto horniny vznikají ve svrchním plášti a pokud se s nimi setkáme v povrchových podmínkách, jsou obvykle kompletně serpentinizovány (přeměna olivínu na minerály serpentinové skupiny). Tvoří drobná izometrická, někdy i žilná tělesa.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.