Multimediální atlas hornin
Kvarcmonzodiorit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kvarcmonzodiorit

QAPF diagram - pole kvarcmonzodioritu

Hornina obsahuje ze světlých minerálů 5–20 % křemene, z celkového obsahu živců 10–35 % alkalických živců a 65–90 % plagioklasů. Podíl tmavých minerálů v hornině tvoří 15–40 %, většinou převládá biotit, amfibol nebo pyroxen.

Výskyt těchto hornin je poměrně ojedinělý.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.