Multimediální atlas hornin
Tuf a tufit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Tuf a tufit

Tuf je zpevněným ekvivalentem tefry. Podle zrnitosti rozlišujeme tuf aglomerátový, pískový, prachový nebo jílový. Tufit je označení pro zpevněnou horninu, která prokazatelně obsahuje nevulkanický materiál. V některých klasifikacích je pojmenování sedimentu definováno těmito hodnotami:

Určování pyroklastických sedimentů je často komplikováno druhotnými přeměnami, které zvláště u sklem bohatých materiálů postupují velmi rychle (např. argilitizace). Často se pro takové horniny používají speciální názvy jako tonstein nebo brousek.

Při pojmenování pyroklastických sedimentů se používají adjektiva, která zpřesňují zrnitost, charakter částic a někdy složení. Uveďme příklady: ryolitový tuf, bloková litická tefra nebo pískový liticko-vitrický tufit.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.