Multimediální atlas hornin
Monzonit s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Monzonit s foidy

QAPF diagram - pole monzonitu s foidy

Obsah světlých minerálů je stejný jako u monzonitu, zastoupení K-živců a plagioklasů je přibližně stejné. Alkalické živce zastoupené ortoklasem a mikroklinem tvoří 35–65 % z přítomných živců, stejně jako plagioklasy se složením andezín nebo labradorit.

Rozdílem od monzonitu je obsah až 10 % foidů. Obsah tmavých minerálů kolísá v rozmezí 15–45 %.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.