Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 24

Obrázek 24. QAPF diagram sloužící k předběžnému terénnímu označování magmatických hornin. I – granitoidy, II – syenitoidy,
III – dioritoidy, IV – gabroidy, V – foidické syenitoidy, VI – foidické dioritoidy a gabroidy, VII – foidolity.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.