Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 23

Obrázek 23. Trojúhelníkový diagram pyroxen – amfibol – olivín užívaný ke klasifikaci magmatických hornin s více než 90 obj.% tmavých minerálů.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.