Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 22

Obrázek 22. QAPF diagram užívaný ke klasifikaci magmatických hornin s méně než 90 obj.% tmavých minerálů.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.