Magmatické horniny
Obecné informace

>
obrázek 20

Obrázek 20. Bowenovo reakční schéma s fyzikálními podmínkami uplatňujícími se při krystalizaci podstatných horninotvorných minerálů.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.