Mikrogranodiorit
Běloves

<
>
foto 1: mikrogranodiorit, Běloves

Foto 1. Žíla mikrogranodioritu proráží novoměstské fylity. Lokalita Běloves u Náchoda, zdroj novohrádecký masiv.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.