Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie mikrogranodioritu

Mikrogranodiorit - fotografie z polarizačního mikroskopu

mikrogranodiorit - Běloves u Náchoda (novoměstská skupina)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.