Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie fonolitu

Fonolit - fotografie z polarizačního mikroskopu

Fonolit - Mojžíř (neovulkanity Českého středohoří)

Fonolit - Chlum u Doks (neovulkanit v české křídové tabuli)

Fonolit - Pustý Zámek u České Kamenice (neovulkanity Českého středohoří)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.