Nefelinický trachyt (fonolit)
Mojžíř

<
>
foto 1: fonolit, Mojžíř

Foto 1. Fonolit s porfyrickou strukturou. Lokalita Mojžíř u Ústí nad Labem, terciérní vulkanická formace Českého středohoří.


prohlédnout mikrofotografie k této hornině

hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.