Bazanit
Mezina

<
>
foto 1: bazanit, Mezina

Foto 1. Bazanit s pórovitou texturou. Lokalita Mezina u Bruntálu, terciérní neovulkanické těleso prorážející sedimenty svrchního paleozoika (kulmu).

prohlédnout mikrofotografie k této hornině

hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.