Multimediální atlas hornin
Mikrofotografie bazanitu

Bazanit - fotografie z polarizačního mikroskopu

Bazanit - Mezina (neovulkanické těleso)

Bazanit - Uhlířský vrch (Neovulkanické těleso)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.