Silicit
Černov

<
>
foto 1: silicit, Černov

Foto 1. Silicit - sluňák. Lokalita Černov, terciérní durikrusta na svrchnopaleozoických horninách drahanského kulmu.


prohlédnout mikrofotografie k této hornině
hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.