Sedimentární horniny
obecné informace

>
obrázek 33

Obrázek 33. Klasifikační dělení vulkanoklastických sedimentů (Konta 1969, 1972).


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.