Sedimentární horniny
obecné informace

>
obrázek 31

Obrázek 31. Klasifikační dělení reziduálních hornin (Konta 1969, 1972).


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.