Metamorfované horniny
obecné informace

>
obrázek 18

Obrázek 18. Diagram ACF pro facii pyroxenických rohovců pro horniny s přebytkem SiO2 (podle Eskoly 1920 a Turnera 1948).


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.