Metamorfované horniny
obecné informace

>
obrázek 17

Obrázek 17. Termodynamický diagram s vyznačenými hranicemi jednotlivých metamorfních zón.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.