Metamorfované horniny
obecné informace

>
obrázek 13

Obrázek 13. Zóny kontaktní metamorfózy kolem granitoidních masivů severozápadních Čech a Saska (1 – biotitové a muskovit-biotitové granity, 2 – rohovce a kontaktní břidlice vnitřní části kontaktního dvora, 3 – kontaktní břidlice vnější části kontaktního dvora).


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.