Metamorfované horniny
obecné informace

>
obrázek 10

Obrázek 10. Schematické znázornění vlivu intruzívního magmatického tělesa na kontaktní metamorfózu okolních hornin.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.