Multimediální atlas hornin
grafitová břidlice - mikrofotografoe

Grafitová břidlice - fotografie z polarizačního mikroskopu

grafitová břidlice – Hromnice u Plzně (proterozoikum barrandienu)

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.