Vápenec
Tuchořice

>
foto 35: vápenec, Tuchořice

Foto 35. Písčitý vápenec. Lokalita Tuchořice u Loun, terciérní sladkovodní sediment.


hlavní stránka magmatické horniny sedimentární horniny metamorfované horniny
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.