Multimediální atlas hornin
Trachyandezit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Trachyandezit

QAPF diagram - pole trachyandezitu

Tmavě šedá hornina, někdy se zeleným nebo hnědým nádechem. Textura bývá masivní nebo usměrněná. Typická je porfyrická struktura s trachytickou základní hmotou.

Hornina je bez křemene nebo s obsahem maximálně 5 %. Při obsahu 5–20 % se používá označení křemenný trachyandezit. Obsah živců je vyrovnaný, alkalické živce mohou být zastoupeny až 65 %, podobně jako plagioklasy. Z tmavých minerálů může být přítomen biotit, augit, diopsid, amfibol nebo ojediněle olivín. Přítomnost foidů do 10 % ho řadí do pole trachyandezitu s foidy. V TAS diagramu se jedná o intermediální horninu se zastoupením SiO2 nad 52 %. Podle zastoupení alkálií se trachandezity rozlišují na dvě skupiny. Hornina s převažujícím draslíkem (přesněji Na2O-2 < K2O) se označuje jako latit, zatímco horniny bohatší sodíkem (Na2O-2 > K2O) mají označení benmoreit.

TAS diagram - pole trachandezitu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.